Why become a member of the Association of Commerce and Industry?

राजस्व, कर, भन्सार, व्यवसायिक क्षेत्रको विकास र विस्तारमा देखिने समस्या समाधानको लागि पहल गर्ने एक सक्षम संथा हो ।नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सदस्य संगठनको रुपमा रहेका जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ मध्ये ख वर्ग प्राप्त संस्था हो ।
संघले प्रदान गर्ने विभिन्न सेवाहरु जस्तै : सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयहरुमा विविध सिफारीस, व्यवसाय भ्एब्ल् दर्ता, राजस्व दाखिल, राष्ट्यि अन्तराष्ट्यि मेला महोत्सवमा सहभागिता,अध्ययन अवलोकन भ्रमण आदि कार्यमा सहुलियत पाउनु हुन्छ ।
तपाईलाई आफ्नो उद्योग प्रतिष्ठाको क्षेमता विस्तार, व्यवस्थापनमा सुधार आदि सम्वन्धि सेवा सुविधा चाहिएमा संघ मार्फत् पाउनु हुनेछ । सरकारी निति निर्माणमा संघले सरकारलाई दिने सरसल्लाह तथा सुझावमा स्वयम् सहभागि भई संस्थालाई सल्लाह प्रदान गर्न पाउनु हुन्छ ।
संघका सदस्यहरु विच वा अन्य कसैसंग व्यवसायिक असमझदारीको अवस्था श्रृजना हुन गएमा संघवाट मध्यस्थता एवं मेलमिलाप गराउन पाउनु हुन्छ । संघले बेला बेलामा प्रकाशित गर्ने बुलेटिन मेम्बर डाइरेक्ट्,ि क्यालेन्डरहरुवाट जानकारी लिन पाउनुका साथै त्यसै मार्फत आफ्नो व्यवसायको जानकारी अरुलाई प्रवाह गर्न पाउनु हुन्छ ।