हार्दिक निमन्त्रणा

यूठान उद्योग वाणिज्य संघको २६ औं स्थापना विवस तथा रजत वर्ष मनाउने कार्यक्रम राखिएको हुँदा उक्त कार्यक्रमा यहाँहरुको उपस्थितिको  लागि हाद्र्धिक अनुरोध छ ।

मिति : २०७३ असार १५ गते
समय : दिनको ११ वजे
स्थान : प्यूठान उद्योग वाणिज्य संघ