वजार अनुगमन एवं पोके, कुम्ले, रिटेलिङ व्यापार सम्वन्धमा ।

विषय : वजार अनुगमन एवं पोके, कुम्ले, रिटेलिङ व्यापार सम्वन्धमा ।


श्री प्यूठान उद्योग वाणिज्य संघका
१० वटै वजार इलाका प्यूठान ।

प्रस्तुत विषयमा प्यूठान उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा भएको मिति २०७२ श्रावण २६ गतेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय , जिल्ला प्रहरी कार्यालय र सरोकार वाला कार्यालय संघ संस्था सहितको अन्तरक्रिया कार्यक्रम तथा आन्तरीक राजस्व कार्यालय दाङ्गको परामर्शअनुसार  निम्न विषय कार्यान्यनको लागि अनुरोध गरीएको छ ।
१) वजार अनुगमन सम्वन्धमा :
क) प्रत्येक व्यवसायीहरुले आफ्नो व्यवसायको नाम ठेगाना, भ्याट÷प्यान नं सहितको वोड राख्नुपर्ने ।
ख) मूल्य सुचि वोड राख्नु पर्ने ।
ग) उचित नापतौल र उचित भण्डारण को व्यवस्था गनुपर्ने ।
घ) वस्तु विक्री गर्दा उपभोग्य मिति प्रति सचेत रहनु पर्ने ।

२) पोके,कुम्ले तथा रीटेलिङ्ग व्यापार सम्वन्धमा :
क) विक्रेताले व्यवसाय राजस्व कार्यालयमा दर्ता गरेको छ/छैन ?
ख) व्यापार गर्ने स्थान कुन ठाउँमा तोकिएको छ ?
ग) व्यवसाय होलसेल वा रिटेल कुन शिर्षकमा दर्ता गरीएको छ ?
घ) यदि डिलर हो भने कुन–कुन माल वस्तुको डिलरसिप गरीएको हो ?
ङ) डिलरको नाममा अन्य वस्तु पनि समावेश गरीएको छ /÷छैन ?
च) डिलर अनुमति कुन जिल्ला वा ठाउँको लागि लिएको हो ?
    पोके, कुम्ले,रिटेलिङ गाडि, आदिको वारेमा माथि उल्लेख गरीएका बुदाँहरु बुझि अनुचित देखिएमा उक्त अनधिकृत व्यवसाय रोक्ने प्रयत्न गर्नुको अलवा नजिकको प्रहरी कार्यालय वा आन्तरीक राजस्व कार्यालयलाई सुचित गरी संघमा जानकारी गराउनुहुन अनुरोध छ ।

 आवश्यक सहयोगको लागि :
१) जिल्ला प्रशासा कार्यालय प्यूठान
२) जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्यूठान
३) आन्तरीक राजस्व कार्यालय तुलसिपुर दाङ्ग                              सहयोगको लागि धन्यवाद  
                                                    
                                                   .      
                                                             ज्ञामुराम न्यौपाने
                                                                     अध्यक्ष
                                                              प्यूठान उद्योग वाणिज्य संघ