धरदैलो नविकरण तालिका ।

प्यूठान उद्योग वाणिज्य संघ
प्यूठान
प्यूठान उद्योग वाणिज्य संघको सदस्यता नविकरण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना ।

प्यूठान उद्योग वाणिज्य संघको विधान परिच्छेद ३ को दफा ९.२ अनुसार हरेक आर्थिक वर्षको अषाढ मसान्त सम्म सदस्यता नविकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था बमोजिम आफ्नो सदस्यता नविकरण गर्न संघका साधारण ,वस्तुगत सदस्य तथा एसोसियट सदस्य महानुभावहरुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौ ।

संघ अन्र्तरगतका १० बजार इलाका धुम्ती  शिविर सदस्यता नविकरण गर्ने तालिका ः
क्र.स.    बजार ईलाका                                           मिति                              स्थान                                समय
१    ठुलावेसी बजार इलाका                                  जेठ २५ गते                         ठुलावेसी                             ११ बजे
२    ओखरकोट बजार इलाका(मच्छी)                          जेठ २६ गते                        मच्छी                             ११ बजे
३    ऐरावती बजार इलाका(बरौला)                             जेठ ३० गते                       पुरनठाटी                           ११ बजे
४    सरुमारानी बजार इलाका(वड्डाँडा)                        जेठ ३१ र ३२ गते               ३१ गते वड्डाडाँ
                                                                                                           ३२ गते दर्भान                      ११ बजे
५     देविस्थान  बजार इलाका                                  अषाढ १ गते                      देविस्थान                           ११ बजे
६     नौ बहिनी बजार इलाका (बहाने)                          अषाढ २ गते                      बहाने                                ११ बजे
७    स्वर्गद्वारी बजार इलाका (भिग्री)                            अषाढ ३ गते                      भिग्री                                ११ बजे
८    भित्रीकोट बजार इलाका (विजुवार)                        अषाढ ५,६ र ७ गते  
                                                                                                       ५ गते बाग्दुला,
                                                                                                      ६ गते विजुवार
                                                                                                    ७ गते दाखाक्वाडी                           ११ बजे
९    विजुलीकोट बजार इलाका (चुजाठाँटी)                     अषाढ ९ गते                  चुजाठाटी                                  ११ बजे
                             मल्लरानी बजार इलाका कार्यलय समय भित्र सवै दिन


                                                                                                          ...................
                                                                                                           झबेन्द्र शर्मा
                                                                                                          कार्यकारी निर्देशक