1. Chamber Profile    
  2. Pyuthan CCI - Chamber Profile
  3. प्यूठान जिल्लाको वृहत विकासका लागि अवसर, चुनौति र सम्भाव्यताहरु